Blog

Wat is een eigendomsbewijs?

Wat is een eigendomsbewijs?

Wanneer je een huis koopt dan ontvang je een eigendomsbewijs (ook wel eigendomsakte of akte van levering) bij de notaris. Dit door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk vermeldt dat jij de eigenaar bent van de woning, appartement, bedrijfspand of stuk grond. Het stuk hoort bij de woning en is dus niet persoonlijk. Er staat in wie de koper en verkoper zijn en op welke manier de woning in het bezit is gekomen.

Ook wordt er in het eigendomsbewijs melding gemaakt van belangrijke bepalingen zoals: erfdienstbaarheden, rechten en plichten, anti-speculatiebedingen, kettingbedingen indien van toepassing grondverontreiniging.

Bij de overdracht van een woning wordt het eigendomsbewijs overgedragen naar de volgende eigenaar. Het eigendomsbewijs wordt in de openbare registers ingeschreven als ‘afschrift van de leveringsakte.’ Meestal ontvang je deze binnen een paar weken na de formele overdracht.