Disclaimer

Wilt u meer weten over onze voorwaarden stuur ons een e-mail

INFORMATIE EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Max Makelaars neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie, maar doet er verstandig aan deze direct bij Max Makelaars te verifiëren. Het op deze site aangeboden materiaal dient in geen geval zonder meer te worden gezien als een bewering of voorstelling van de werkelijkheid.
De wettelijke rechten van een klant die in de hoedanigheid van consument met Max Makelaars zaken doet, blijven onaangetast.

 

HYPERTEXT LINKS
Max Makelaars is niet in staat, noch heeft zij, alle sites die met deze site verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die sites. Gebruikers leggen op eigen risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

 

COPYRIGHT
Max Makelaars geeft hierbij geen toestemming om het materiaal op deze site met inbegrip van ermee verband houdende grafische gegevens te gebruiken, te kopieren en te verspreiden.

Wilt u meer weten over onze voorwaarden stuur ons een e-mail of neem op een andere wijze contact met ons op.