Blog

De WOZ waarde berekening, wat is dat?

woz waarde berekening

Alles over de WOZ waarde berekening

Benieuwd wat de WOZ waarde precies inhoudt en hoe dit berekend wordt? De WOZ-beschikking zal je vast wel kennen. Ieder jaar weer kun je deze in je brievenbus vinden. Maar wat is de WOZ waarde dan eigenlijk? Wat is het doel hiervan? En waarom is het zo belangrijk dat de WOZ waarde juist wordt berekend? In dit artikel vertellen we je alles over de WOZ waarde en het berekenen hiervan. Lees snel verder voor meer informatie.

 

Wat is de WOZ waarde?

De WOZ waarde komt ook wel van de Wet WOZ af, wat ook wel de Wet Waardering Onroerende Zaken betekent. Deze is in 1994 in Nederland aangenomen. De WOZ is er om de waardering van alle onroerende zaken in Nederland goed te regelen.

Hiermee wordt er bij iedereen op een gelijke manier belastingen geheven. De gemeente is de uitvoerder van de WOZ. Zij bepalen hoe hoog de waarde van een onroerende zaak zoals een woning, bedrijfspand of grond is. Dit wordt binnen de gemeentegrenzen bepaalt en elke twee jaar weer opnieuw vastgesteld. Hierdoor verschilt het per jaar wat je aan belasting dient te betalen.

 

Wat is het doel van de WOZ waarde?

De WOZ waarde is gestart met als doel de overheid op een gelijke manier belastingen te laten heffen. Er zijn 3 overheden die de WOZ waarde berekening gebruiken voor het heffen van belastingen. Hieronder verstaan we de Gemeente, de Belastingdienst en de Waterschappen.

Onder de gemeente vallen ook wel de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De Belastingdienst gaat over de inkomstenbelasting, successiewet en vennootschapsbelasting. De Waterschappen gaan over de watersysteemheffing. De WOZ waarde speelt dus mee bij de diverse belastingen die je moet betalen.

 

Daarom moet de WOZ waarde juist zijn

De hoogte van de WOZ waarde berekening is op diverse punten van invloed. Dit maakt het dan ook van groot belang dat de WOZ waarde precies klopt. De WOZ waarde wordt gebruikt door gemeenten voor het heffen van belastingen, maar ook door de waterschappen en de Belastingdienst.

De gemeente zal de WOZ waarde gebruiken voor de afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelastingen rioolheffing. De Belastingdienst gebruikt de WOZ waarde voor de inkomstenbelasting, erfbelasting en schenkbelasting. Des te hoger de WOZ waarde berekening van je woning is, des te meer belasting je zal betalen. De WOZ waarde speelt ook mee als je een huis wilt kopen.

Ga je een huis verkopen, dan is het zeer gunstig als je WOZ waarde hoger is. De WOZ waarde is namelijk een schatting van de marktwaarde van je huis. Eventuele kijkers zullen hun bod op de geschatte WOZ waarde baseren, wat dus flink voordelig kan zijn als deze toevallig hoger wordt ingeschat. Als je een hogere WOZ waarde hebt, kan dit ook zorgen voor een lagere hypotheekrente. Je geldverstrekker heeft dan namelijk minder risico.

 

Hoe wordt de WOZ waarde berekening uitgevoerd?

De gemeente bepaalt op de specifieke waardepeildatum wat de WOZ waarde van je woning is. Dit wordt gedaan op basis van de geschatte marktwaarde. Dit is het bedrag wat het huis zou opleveren als deze verkocht werd. Als waardepeildatum neemt nem altijd 1 januari van het voorafgaande jaar. Heb je een WOZ-beschikking van 2023, dan ligt de waardepeildatum in 2022.

Ook wordt de WOZ waarde van je woning vastgesteld aan de hand van objectkenmerken. Hierbij kun je denken aan hoe groot je woning is, hoe de woning is gelegen, wat het bouwjaar van de woning is, welk type woning je hebt en wat de grondoppervlakte van het perceel is. Al deze zaken tellen mee voor het bepalen van de WOZ waarde.

 

Meer weten over de WOZ waarde? Lees dan ook onze andere blogs: