Blog

WOZ waarde huis: deze punten moet je weten!

woz waarde huis

WOZ waarde huis: zo komt deze tot stand

De WOZ waarde van een huis, hoe komt deze eigenlijk tot stand? Elk jaar bepaalt de gemeente opnieuw de waarde van alle onroerende zaken. Dit is de WOZ waarde. Hierbij komt ook jouw woning aan bod. De gemeente stelt de WOZ waarde op basis van de geschatte marktwaarde van je woning vast.

Dit is het geschatte bedrag dat je huis oplevert als het verkocht wordt. De waarde wordt middels diverse kenmerken door een taxateur bepaald, waarvoor de vergelijkingsmethode wordt gebruikt. In dit artikel leggen we je uit hoe de WOZ waarde van een huis precies wordt vastgesteld. Lees snel verder en ontdek hoe de WOZ waarde van een huis wordt vastgesteld en wat hierbij komt kijken.

 

Bepaling middels een waardepeildatum

Wanneer de gemeente de WOZ waarde van een huis vast gaat stellen, gaan ze uit van het bedrag wat je huis op zou moeten brengen op de waardepeildatum. De WOZ waarde voor 2023 wordt berekend op basis van de waardepeildatum 01-01-2022. Deze datum dient als uitgangspunt. De gemeente kijkt dus wat jouw woning waard was op 01-01-2022 om vervolgens de waarde voor het volgende jaar vast te stellen.

 

Primaire objectkenmerken

De woningwaarde wordt onder andere vastgesteld door te kijken naar de primaire kenmerken. Dit zijn kenmerken die objectief en meetbaar zijn. Ze kunnen niet door verschillende mensen op een andere manier beoordeeld worden. Zo kan de grootte van een woning worden gemeten en daarmee vastgesteld worden. Ook kan bijvoorbeeld worden waargenomen of er wel of geen tuin is en of er wel of geen garage aanwezig is.

 

Secundaire objectkenmerken

Ook secundaire kenmerken bepalen de woningwaarde. Deze worden ook wel beoordeeld op basis van een vaststelling of oordeel. Dit zijn doorgaans kenmerken die anders worden geïnterpreteerd en niet feitelijk zijn. Dit zijn vaak kenmerken die niet inzichtelijk zijn bij de gemeenten. Denk aan de kwaliteit van de voorzieningen, de ligging van het object en het onderhoud. De gemeente heeft dus geen zicht op hoe je woning eruit ziet.

Stel dat er een hogere woningwaarde wordt gerekend, maar de staat van onderhoud vrij slecht is, dan heeft de gemeente hier dus geen rekening mee gehouden bij het oordeel. Je kunt in dat geval ook een bezwaar indienen op het gebied van secundaire kenmerken. Misschien heb je wel een sterk verouderde keuken in je woning staan. Dit zou normaliter je woningwaarde een stuk lager maken, maar dan moet je wel bezwaar indienen.

 

WOZ waarde huis

De WOZ waarde van een huis is aan de marktwaarde gekoppeld. Dit betekent dat de gemeente bij het bepalen van de woningwaarde vergelijkbare verkochte panden bij jou in de buurt gaat zoeken. Dit zijn ook wel referentiepanden. Door je woning met de referentiepanden te vergelijken, kan de WOZ waarde van je woning zo goed mogelijk ingeschat worden.

Wel is het altijd van belang om te checken of de gebruikte referentiepanden ook daadwerkelijk vergelijkbaar zijn met jouw woning. Om de waarde te bepalen gebruikt de gemeente de vergelijkingsmethode. Hierbij worden diverse gegevens over de woningmarkt, waaronder de verkoopprijzen, op grote schaal geanalyseerd. Deze gegevens worden weer gebruikt voor het berekenen van de taxatiewaarden van alle woningen. Deze berekening wordt met de kenmerken die geregistreerd zijn gedaan, waardoor uiteindelijk de WOZ waarde wordt vastgesteld.

 

Verschil WOZ waarde en marktwaarde

Als laatst nog een belangrijke nuance: de WOZ waarde is niet hetzelfde als de huidige marktwaarde. De WOZ waarde is namelijk de waarde op basis waarvan de belastingen berekend worden. De huidige marktwaarde speelt enkel een rol wanneer je je woning wilt verkopen. De WOZ waarden van een huis wordt op gemiddelden gebaseerd en de huidige marktwaarde van je huis wordt uitvoerig getoetst door een taxateur, waarna je eventueel een taxatierapport ontvangt.

 

Hoe toetst een taxateur een woning?

Een taxateur kijkt naar verschillende gegevens over de grond en het gebouw. Zo kijkt hij onder andere naar de woonoppervlakte, de inhoud (vaak berekend in m³), de energiezuinigheidsklasse en de kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen. Op de Belastingdienst.nl wordt er het volgende over gezegt:

De taxateur bezoekt één of meerdere vergelijkbare woningen die rond dezelfde tijd verkocht zijn. Of die zijn geselecteerd voor een steekproef.

Het is dus niet nodig dat een taxateur elke woning of elk pand bezoekt. Door de woningen te vergelijken met een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van panden. Er wordt dan onder andere gekeken naar het aantal vierkante meters en de ligging van de woning of het pand. De gemeente houdt geen rekening met erfpacht of hypotheek. Een taxateur hoeft dus niet altijd fysiek naar elke taxatie te gaan.

 

Meer leren over de WOZ waarde? Lees dan ook onze andere relevant artikelen: