Blog

Alles over de WOZ waarde 2023

woz waarde 2023

Dit weten we over de WOZ waarde 2023

Wil je alles over de WOZ waarde 2023 weten? Dan hebben wij nieuws voor je. Zo is bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde van een Nederlandse woning naar verwachting rond de 3,5 ton kruipt. In 2022 was de WOZ waarde nog € 314.000,-. Dit loopt dus op naar € 337.550,-.

Dit betekent dat de WOZ waarde met 9,3 procent stijgt ten opzichte van 2022. Dit heeft ook weer een gevolg als het op de huizenprijzen aankomt, omdat deze ook steeds duurder worden. In dit artikel vertellen we je wat de WOZ waarde precies is en wat je kunt verwachten voor de WOZ waarde 2023. Lees snel verder voor meer informatie over de nieuwe WOZ waarde voor komend jaar.

 

Wat is de WOZ waarde?

De WOZ staat ook wel voor wet Waardering Onroerende Zaken. Dit is een wet die belangrijk is voor huizeneigenaren. De gemeente, waterschappen en de belastingdienst gebruikt deze wet bij het bepalen van je woningwaarde. De WOZ is de basis voor het heffen van zowel de afvalstoffenheffing als de OZB (onroerende zaakbelasting). De gemeente bekijkt onder andere de marktwaarde van de woning. Verder wint de gemeente de vraagprijzen van de woningen die te koop staan in en bekijkt het de verkoopprijzen in de betreffende gemeente in het Kadaster.

 

Waar wordt de WOZ waarde voor gebruikt?

De WOZ waarde wordt gebruikt om de belastingen te kunnen gebruiken. Dit doen de 3 overheden op de volgende manieren:

  • Gemeente: gebruikt de WOZ waarde voor de rioolheffing en OZB (onroerende zaakbelasting)
  • Belastingdienst: gebruikt de WOZ waarde om de inkomstenbelasting in te schatten, de erfbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de verhuurdersheffing vast te stellen.
  • Waterschappen: gebruiken de WOZ-waarde om de watersysteemheffing te berekenen.

 

Bij alle organisaties wordt gebruik gemaakt van dezelfde WOZ-waarde van je woning. Zo worden de belastingen op een eerlijke wijze berekend.

 

WOZ waarde ook voor huurders van belang

Als huurder krijg je ook te maken met de WOZ-waarde. Dit komt doordat de maximale huurprijs soms aan de hand van deze wet wordt berekend. Het is tevens de basis voor het eigenwoningforfait. Dit is ook wel het bedrag dat de Belastingdienst als inkomsten uit eigen woning zien. Een woningeigenaar dient dit bedrag op te tellen bij hun inkomsten op de belastingaangifte. Dit kan betekenen dat je meer belasting dient te betalen aan de Belastingdienst.

 

Effect stijging huizenprijzen

Doordat de huizenprijzen stijgen, heeft dit ook effect op de WOZ-waarde. Deze gaat namelijk ook de hoogte in. De WOZ- waardes lopen een jaar achter op de huizenprijzen, wat betekent dat de WOZ waarde 2023 ook een stuk hoger zal zijn. Om de WOZ waarde 2023 te bereken wordt gebruik gemaakt van de marktontwikkeling 2021, waarbij de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 gebruikt wordt. De gemiddelde huizenprijs is gedurende deze tijd met 9,5 procent omhoog gegaan. De afgelopen 9 jaar zijn de huizenprijzen sterk verdubbeld. Zo was een koophuis in juli dit jaar 99% duurder dan een koophuis in juni 2013. Houd hier dus rekening mee voor je nieuwe WOZ waarde.

 

Hogere WOZ waarde gunstig voor verkopers

De WOZ waarde 2023 is toch gunstig voor verkopers. Stel dat je je huis wilt verkopen, dan kan een hogere WOZ-waarde er ook voor zorgen dat je meer geld voor je woning kunt krijgen. Des te hoger de WOZ-waarde is, des te meer een potentiële koper zal betalen voor je huis. Het is dus zeker niet zo dat een hogere WOZ waarde enkel nadelen met zich meebrengt.

Wist jij dit al over de WOZ waarde 2023?

 

Meer leren over de WOZ waarde? Lees dan ook onze andere relevant artikelen: